Tapaustutkimukset

ASIAKIRJOJEN TALLENNUSRATKAISU VETOAA NOUSEVAAN ASIANAJOTOIMISTOON

Asiakasprofiili

Nouseva lakiasiaintoimisto

Haaste

Tilan ja kustannusten säästö. Osavaltion tietosuojalakien noudattaminen. Oikea-aikainen toimitus. Synkronisoitu olemassa olevan arkistointirakenteen kanssa.

Recall-ratkaisu

Erittäin suojattu, avaimet käteen -pohjainen asiankirjanhallinnan ratkaisu, joka kattaa tallennuksen, indeksoinnin, arkistoinnin, haun, toimituksen, jäljityksen ja lopulta tuhoamisen. Yksityiskohtaiset tarkastusraportit alan lainsäädännön määräämällä tavalla.

Toiminnalliset tiedot

GPS, hälyttimin varustetut kuljetusajoneuvot. Ilmastoitu laitos, jossa on ilmansuodatus, palonsammutusjärjestelmä ja turvatoimet mukaan lukien mutta ei rajoittuen: ympäröivän aidan suojaus; valaistus ja hälytyslaitteet, biometrinen kulunvalvonta; kameravalvonta (CCTV) ja digitaalinen videoiden tallennus (DVR). RFID-viivakoodaus, -luettelointi ja -arkistointi. Varastonhallinta ReQuest Webin kautta.

Tulokset

  • Turvallisuus - Globaalin turvallisuuslaitoksen standardit. Tiukat operatiiviset käytännöt.
  • Tehokkuus - Dramaattisesti pudonneet kustannukset fyysiselle varastoinnille ja arkistojen ylläpidolle paikan päällä ja näin suojatulla tavalla.
  • Asiakastyytyväisyys - Asiakaskeskeisyys, henkilökohtainen palvelu. Nopea pääsy tapaustietoihin sähköpostin tai faksin avulla ja verkkotoiminnan historialla.
  • Kestävä kehitys - 100 % vaatimustenmukaisuus kaikkien tietosuojalain säädösten kanssa. Vanhentuneiden materiaalien suojattu tuhoaminen ja kierrätys.
Recall Folder

RESURSSIT

Recall Case Study

TAPAUSTUTKIMUKSET

Recall Näyttää Toteen, Että Asiakirjojen Tallennus Ja Haku Voi Tapahtua Nopeasti Ja Tehokkaasti

Read how one international firm securely, efficiently and sustainably retrieves critical documents at a moment’s notice.

LUE LISÄÄ
Recall Video

VIDEO

WHY RECALL

Who is Recall? We are about digital and physical information. Managing it. Storing it and keeping it safe.

Watch Now