DIGITAALISET KUVANNUS
-/MUUNNOSPALVELUT

HYÖDYNNÄ RECALL-KOKEMUKSESI OPTIMOIMALLA YRITYSASIAKIRJOJEN JA -TIEDON SKANNAUKSEN, MUUNNOKSET JA HALLINNAN.

POISTA EPÄTIETOISUUDET. LISÄÄ SAATAVUUTTA. PARANNA TOIMINTOJA. 

Nyt digitaalisten asiakirjojen aikana Recall auttaa kaikenkokoisia yrityksiä maailman eri puolilla tarjoamalla järjestelmiä, jotka hallitsevat lisääntyvää paperimuotoisen ja sähköisen tiedon määrää. Recallin avulla yrityksesi voi saavuttaa paremman tuottavuuden, matalammat kustannukset ja pienemmät vaatimustenmukaisuusriskit.

MUUNNOSPALVELUT

Asiakirjojen ja tiedostojen siirtäminen digitaalisiksi järjestelmiksi voi vaikuttaa uuvuttavalta. Recallin muunnospalvelutiimi poistaa epävarmuudet auttamalla kaikissa prosessin vaiheissa. Olemme opastaneet onnistuneesti satoja asiakkaita kaikentyyppisissä ja -kokoisissa muunnosprosesseissa, kattaen kaiken projektinhallinnasta metadatan analyysiin ja suunnitteluun ja siirroista validointiprosesseihin.

Olemme muunnosten asiantuntijoita. Vuosien kokemuksella tietojen poimimisesta erilaisista järjestelmistä, mukaan lukin perityistä järjestelmistä tai asiakkaiden omista ratkaisuista, Recallin tiimeillä on kokemusta eri aloilta, joihin kuuluvat esimerkiksi terveydenhuolto, pankkiala ja rahoituspalveluala sekä vakuutusala, valtiovalta ja valmistusala.

Varmistaakseen mahdollisimman hyvän käyttöönoton Recall johtaa asiakirjatyyppien ja metatietojen täyttä uudelleenjärjestämistä, jotta ne sopisivat tuleviin liikevaatimuksiin ja myös tukisivat täysin laajaa tiedostoformaattien valikoimaa.

Ratkaisun ominaisuuksia ovat:
 • Tyypeittäin luokitellut asiakirjat  
 • Asiakirjatyyppien erottaminen tai yhdistäminen
 • Metatietoarvojen jäsentäminen
 • Kenttien vastaavuudet ja peittokuvat
Maidenvälisen muunnoskokemuksensa avulla Recall pystyy suorittamaan useita, suurivolyymisia, samanaikaisia tuontiprosesseja, jotka varmistavat katkosten puuttumisen tai minimaaliset katkokset sekä sen, että käyttäjät voivat aktiivisesti muokata ja tuoda asiakirjoja, jopa muunnosprosessin aikana.

KUVANNUSPALVELUT

Digitaalisen sisällönhallinnan ja automaation edut ovat selviä. Recallin tarjonta on sitäkin selkeämpi. Koska asiakirjojen skannauksen ja indeksoinnin lähestymistapamme on ollut onnistunut, voimme varmistaa tietojasi koskevien tapahtumien koskemattomuuden asiakirja- ja sivutasolla. Se on järjestelmä, johon sisältyvät asiakirjat ja niiden mukana tuleva shekit, viivakoodit, muistilaput ja jopa kirjekuoret.

Ominaisuudet:
 • Indeksointi helpottaa työtä ja tarkastusprosesseja mahdollistamalla automatisoidun tallenteiden hallinnan
 • Mahdollisuus käsitellä jatkuvia suuria asiakirjamääriä, jotka ovat aikaan sidottuja ja vaativat yhteistyötä
 • Todistettu järjestelmä asiakirjojen alkuperäisen varmuskopion viemiseen tai uusien liikeyksiköiden sisällyttämiseen 
Yleisesti tuetut alat:
 • Koko alan kattavat henkilöstöasiakirjat, joihin kuuluvat perehdytykset/työhönotot, suorituskatsaukset ja työsuhteen päättymiset  
 • Toimintaan liittyvät asiakirjat, joihin sisältyvät piirrustukset ja talousasiakirjat, myös laskut ja sekit
 • Rahoitus- ja lainahakemukset, sopimukset ja näihin liittyvät asiakirjat
 • Pankkilainat, verot, saamakirjat ja rahoituslomakkeet
 • Terveydenhoidon asiakirjat sähköisiä terveydenhoitorekistereitä varten 
 • Tuotantolaskut ja toimitusasiakirjat, mukaan lukien rahtikirjat ja tuotannon koneenkäyttäjän raporttinäkymät
Recall Folder

RESURSSIT

Recall Case Study

TAPAUSTUTKIMUKSET

Recall Näyttää Toteen, Että Asiakirjojen Tallennus Ja Haku Voi Tapahtua Nopeasti Ja Tehokkaasti

Read how one international firm securely, efficiently and sustainably retrieves critical documents at a moment’s notice.

LUE LISÄÄ

TARVITSETKO VASTAUKSIA NYT?

Tai soita  tel://+358 9 8256 0214